Cowboys & Indiana
Overtoom 272-274
1054 JB Amsterdam
Tel: 020-4121026

Meepraten in de Oudercommissie?

De Wet kinderopvang geeft ouders het recht de kinderopvang te beïnvloeden op belangrijke beleidsonderwerpen. Wilt u met ons meepraten en meebeslissen, meld u dan aan voor de vrijwillige functie van OUDERCOMMISSIELID m/v

Oudercommissieleden praten met elkaar over o.a. het pedagogisch beleidsplan, de prijs van de opvang, het aanpassen van de openingstijden, de organisatie van de Dag van de Leidster, de inrichting van de groepen en de buitenspeelruimte, de omgang van de pedagogisch medewerkers met ouders, en hoe er met klachten wordt omgegaan door het kinderdagverblijf.

U kunt de oudercommissie bereiken via de mail: oudercommissie@cowboysenindiana.nl

De oudercommissie:

 • Overlegt met de leidinggevende
 • Adviseert gevraagd en ongevraagd de leidinggevende
 • Bevordert goede en heldere informatie aan ouders
 • Onderhoudt contacten met andere ouders
 • Bevordert de betrokkenheid van ouders bij het kinderdagverbljf bijvoorbeeld door ouderavonden mee te helpen organiseren
 • Fungeert als aanspreekpunt voor ouders met klachten en informeert hen zo nodig over de klachtenprocedure

Wij zoeken ouders die:

 • Mee willen praten en adviseren
 • De kwaliteit van de kinderopvang positief willen beïnvloeden
 • Willen samenwerken met andere ouders in de oudercommissie
 • Hun (professionele) deskundigheid willen inzetten voor ons kinderdagveblijf
 • Minimaal twee jaar lid van de oudercommissie willen zijn

Wij bieden:

 • Inspraak op belangrijke onderdelen van het beleid
 • Administratieve ondersteuning
 • Lidmaatschap van BOinK
 • Scholingsmogelijkheden
Kinderdagverblijf
Cowboys & Indiana
Overtoom 272-274
1054 JB Amsterdam

Tel: 020-4121026
Fax: 020-6894392
info@cowboysenindiana.nl
LRK nummers
KDV: 139066809
Inschrijven
Cowboys & Indiana - KDV

Openingstijden
8:00 - 18:30
Kinderopvang Cowboys & Indiana
Algemene voorwaarden
Privacy Statement
Vacatures