Cowboys & Indiana
Overtoom 272-274
1054 JB Amsterdam
Tel: 020-4121026

Beleid

Een belangrijk onderdeel van ons pedagogisch beleidsplan is onze visie en uitgangspunten vertalen naar de praktijk. Dit hebben wij gedaan door de belangrijkste onderdelen van ons werk concreet te beschrijven in het werkplan. Zo wordt duidelijk hoe we dagelijks werken met kinderen. Het gaat hierbij om de dagindeling, verschillende activiteiten, maar ook het brengen en halen of wennen in een nieuwe groep.

Kinderdagverblijf Cowboys & Indiana

BSO Het wilden Westen

Kinderdagverblijf
Cowboys & Indiana
Overtoom 272-274
1054 JB Amsterdam

Tel: 020-4121026
Fax: 020-6894392
info@cowboysenindiana.nl
LRK nummers
KDV: 139066809
Inschrijven
Cowboys & Indiana - KDV

Openingstijden
8:00 - 18:30
Kinderopvang Cowboys & Indiana
Algemene voorwaarden
Privacy Statement
Vacatures