Cowboys & Indiana
Overtoom 272-274
1054 JB Amsterdam
Tel: 020-4121026

Kinderdagverblijf Cowboys en Indiana

Welkom bij Kinderdagverblijf Cowboys en Indiana. Wij zijn een zelfstandig kinderdagverblijf met een huiselijke sfeer.

Onze locatie aan de Overtoom heeft drie groepen een baby een dreumesgroep en een peutergroep. Onze pedagogisch medewerkers zijn hier alle dagen gezellig in de weer met maximaal 33 kinderen. Uniek hier is de enorme achtertuin van 180 m2  en een eigen moestuin die kinderen zelf mogen verzorgen. Daarnaast zullen wij regelmatig met de bolderkar een bezoek brengen  aan het mooie nabij gelegen Vondelpark.

Wij vinden het belangrijk om de kinderen van Cowboys en Indiana een stabiele omgeving te bieden waar emotionele veiligheid, aandacht voor de behoefte van het kind en een uitdagende omgeving centraal staan. Dit geeft het kind een gevoel van (zelf)vertrouwen. Het kind krijgt zo de ruimte en de gelegenheid om zich optimaal te ontwikkelen.

Achter de kleine voorgevel huist een grote mogelijk tot ontdekken, de groepen zijn ruim opgezet en bied de kinderen een warme vertrouwde omgeving waar zij hun ontdekkingsreis door het leven kunnen starten.

Het opvangen van kinderen is een grote verantwoordelijkheid en daarom werken wij alleen met gediplomeerde en enthousiaste pedagogisch Medewerkers. Wij vinden het voor kinderen en ouders belangrijk dat zij de opvang als een veilige, plezierige en uitdagende omgeving ervaren. In deze omgeving kunnen kinderen ontdekken, leren en zich ontwikkelen. Wij streven naar een goede samenwerking met ouders en verzorgers en dat zij hun kinderen met een gerust hart bij ons achter kunnen laten.

Om een goed idee te krijgen van de sfeer bij Cowboys & Indiana, kunt u het beste een rondleiding aanvragen.

Groepssamenstelling 

Kdv. Cowboys en Indiana heeft 3 stamgroepen met verschillende leeftijdssamenstellingen: 

Het aantal kindplaatsen is 33 en deze zijn evenwichtig verdeeld in leeftijdsopbouw

  • Babygroep van 9 baby’s  in de leeftijd van 0-18 mnd  
  • Dreumesgroep van 11 kinderen in de leeftijd van 18 mnd tot 2,5 jaar
  • Een peutergroep van 14 kinderen 2,5 Tot 4 jaar  

De baby’s hebben rust en regelmaat op de eigen groep.

De dreumes en peuters hebben een uitgebreider activiteitenaanbod op de groepen . Speciaal voor de oudste kinderen organiseren we nog aanvullende activiteiten op hun niveau. Zo blijven we ze uitdagen.

Wij hanteren deze wettelijk bepaalde beroepskracht – kind ratio. Per groep kan hier per dag in totaal 3 uur van worden afgeweken. Het gaat hier dan bijvoorbeeld om het begin en einde van de dag en de pauzetijd. In de zomerperiode zijn er soms maar heel weinig kinderen per groep aanwezig. In een enkel geval voegen we dan de groepen samen. Hierbij blijft de beroepskracht-kindratio per groep van kracht. Dit wordt van te voren aan ouders gemeld.

Beroepskracht - Kind - Ratio

De beroepskracht-kind–ratio geeft de verhouding tussen het aantal Pedagogisch Medewerkers en het aantal feitelijk gelijktijdig aanwezige kinderen. Hierbij zijn wettelijke kaders afgesproken in de CAO en in de Wet Kinderopvang. Wij hanteren deze kaders.

De beroepskracht-kind-ratio:

  • Pedagogisch Medewerker per 4 aanwezige kinderen tot 1 jaar;
  • Pedagogisch Medewerker per 5 aanwezige kinderen van 1 tot 2 jaar;
  • Pedagogisch Medewerker per 6 aanwezige kinderen van 2 tot 3 jaar;
  • Pedagogisch Medewerker per 8 aanwezige kinderen van 3 tot 4 jaar.

Bij kinderen van verschillende leeftijden in één stamgroep wordt het rekenkundig gemiddelde berekend. Gemiddeld heeft een baby/dreumesgroep 2 Pedagogisch Medewerkers op 9 kinderen of 3 Pedagogisch Medewerkers op 12 kinderen.

Een peutergroep heeft gemiddeld 2 Pedagogisch Medewerkers en 14 kinderen. Een verticale groep heeft gemiddeld 2 Pedagogisch Medewerkers en 12 kinderen.

Wanneer een kind komt wennen op de groep dan mag afgeweken worden van de beroepskracht- kind-ratio (per 1 januari 2013).

In overleg met de branche kinderopvang is er een rekentool ontwikkeld waarmee uitgerekend kan worden hoeveel medewerkers nodig zijn bij verschillende samenstellingen van leeftijden. De rekentool gaat vanaf 1 januari 2013 ook gebruikt worden door de GGD zodat er geen discussies meer kunnen ontstaan over de samenstelling van de groep en het aantal benodigde medewerkers. Meer informatie over de rekentool kunt u hier vinden op de site van de Overheid.

Kinderdagverblijf
Cowboys & Indiana
Overtoom 272-274
1054 JB Amsterdam

Tel: 020-4121026
Fax: 020-6894392
info@cowboysenindiana.nl
LRK nummers
KDV: 139066809
Inschrijven
Cowboys & Indiana - KDV

Openingstijden
8:00 - 18:30
Kinderopvang Cowboys & Indiana
Algemene voorwaarden
Privacy Statement
Vacatures