Cowboys & Indiana
Overtoom 272-274
1054 JB Amsterdam
Tel: 020-4121026

Ons team

Ons team van pedagogisch medewerkers is ervaren en sterk betrokken bij de kinderen. We nemen de tijd voor de overdracht en stellen  ouders op de hoogte van het verloop van de dag maar ook de bijzondere ontwikkelingen zullen besproken worden en horen wij graag hoe u kind zich thuis ontwikkelt. De verzorging van het kind kan zo optimaal mogelijk plaatsvinden. Cowboys en Indiana streeft naar een vast team, continuïteit en betrokkenheid. Er heerst een hoge mate van solidariteit en vertrouwen  wat maakt dat je in je omgang met kinderen dezelfde visie uit kan voeren.

Ook kunnen onze medewerkers jaarlijks op verschillende trainingen om zichzelf te blijven ontwikkelen en verdieping en motivatie in hun werk uit te breiden en kwaliteit te handhaven.
iedereen is in het bezit van een EHBO diploma en er zijn dagelijks  gediplomeerde BHVers aanwezig.

Het uit handen geven van de zorg over je kind(eren) is een grote beslissing. Wij zijn ons er heel goed van bewust dat het heel belangrijk is om  de juiste medewerkers op de juiste plek te hebben. Het werven en selecteren van nieuwe medewerkers gaat dan ook niet over één nacht ijs. Wij selecteren nieuwe pedagogisch medewerkers op een aantal criteria. De belangrijkste criteria zijn opleiding, motivatie en visie op het vak.

Iedere potentiële kandidaat krijgt een uitgebreid sollicitatiegesprek. Tijdens dit gesprek wordt diep ingegaan op de motivatie, ervaring en de visie op de kinderopvang. Wij kijken tijdens dit gesprek of de persoon past bij het team van Cowboys en  Indiana en zich kan vinden in de door ons gestelde normen en waarden. Ook zijn zij in het bezit van een geldig VOG.

Alle formele documenten worden gecontroleerd. De kandidaat dient te beschikken over diploma met juiste opleiding. Alle diploma's die kwalificeren voor het vak pedagogisch medewerker zijn vooraf bepaald in de CAO Kinderopvang. De GGD toets bij de inspectie of alle medewerkers voldoen aan deze eis. Hiertoe dienen wij een kopie van het diploma te overleggen.

Kinderdagverblijf
Cowboys & Indiana
Overtoom 272-274
1054 JB Amsterdam

Tel: 020-4121026
Fax: 020-6894392
info@cowboysenindiana.nl
LRK nummers
KDV: 139066809
Inschrijven
Cowboys & Indiana - KDV

Openingstijden
8:00 - 18:30
Kinderopvang Cowboys & Indiana
Algemene voorwaarden
Privacy Statement
Vacatures